AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical ออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยเฉพาะ มีความสะดวกในการสร้าง และแก้ไขแบบได้อย่างรวดเร็วพร้อมไปด้วยชิ้นส่วนมาตรฐาน และเครื่องมือเฉพาะทาง…

Product Description

AutoCAD Mechanical ออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยเฉพาะ มีความสะดวกในการสร้าง และแก้ไขแบบได้อย่างรวดเร็วพร้อมไปด้วยชิ้นส่วนมาตรฐาน และเครื่องมือเฉพาะทาง อาทิ การสร้าง BOM, บอลลูน, เลเยอร์ และซ่อนเส้นอัตโนมัติ เหมาะสำหรับวิศวกรที่ต้องเขียนแบบเครื่องกลที่ซับซ้อน ลดเวลา และข้อผิดพลาด

 

 Click to See Exhibitor’s Profile
AUTODESK ASIA PTE LTD.
 CC31
 www.synnex.co.th

November 28, 2017