ไคชันคอมเพรสเซอร์

Sort By: Business NameBooth No.Date posted
KAISHAN (THAILAND) CO., LTD.
Zhejiang Kaishan Compressor Co., Ltd. เป็นมืออาชีพด้านปั๊มลม ที่มีประวัติยาวนานกว่า 60 ปี เป็นโรงงานผลิตเครื่องปั๊มลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ไคชันคอมเพรสเซอร์มีความสามารถในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ที่ Seattle, U.S-Jersey North America และมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มลมชั้นนำของโลกร่วมทีม และมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
E10
March 12, 2018