Booster Air Compressor

Booster Air Compressor

Booster Air Compressor เป็นเครื่องปั๊มลมแบบบู้ทเตอร์
Hourse Power : 10 – 50 HP

Product Description

Booster Air Compressor เป็นเครื่องปั๊มลมแบบบู้ทเตอร์ ซึ่งจะส่งแรงอัดจาก 5 – 10 kg/cm2 ขึ้นไปถึง 25 – 60 kg/cm2

Working Pressure : 25 – 60 kg/cm2
Hourse Power : 10 – 50 HP

 

 Click to See Exhibitor’s Profile

November 28, 2017