เครื่องเอ็กซเรย์วัดความหนา

เครื่องเอ็กซเรย์วัดความหนา

General purpose of coating thickness for a large variety of applications. 50nm Au plating thickness can be measured precisely in 10 seconds.

Product Description

Feature:

  • General purpose of coating thickness for a large variety of applications.
  • 50nm Au plating thickness can be measured precisely in 10 seconds.
  • เครื่องเอ็กซ์เรย์วัดความหนาของผิวชุบโลหะ
  • สำหรับการชุบผิวโลหะ โดยสามารถวัดความหนาของผิวชุบได้หลากหลายประเภท
  • วัดความหนาของผิวชุบทอง 50 นาโนเมตร ได้อย่างแม่นยำภายในเวลา 10 วินาที

 

 Click to See Exhibitor’s Profile
QES (THAILAND) CO., LTD.
 DD32
 www.qesnet.com

November 28, 2017