AutoCAD Inventor LT Suite

AutoCAD Inventor LT Suite

AutoCAD Inventor LT Suite เป็นโปรแกรมออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ออกแบบเครื่องกล 3 มิติ ที่ออกแบบ 3 มิติง่ายที่สุดในสร้างชิ้นงาน ตรงไปตรงมา เรียบง่าย ชัดเจน …

Product Description

AutoCAD Inventor LT Suite เป็นโปรแกรมออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ออกแบบเครื่องกล 3 มิติ ที่ออกแบบ 3 มิติง่ายที่สุดในสร้างชิ้นงาน ตรงไปตรงมา เรียบง่าย ชัดเจน และยังเสนอรูปแบบการทำงานในการนำแบบชิ้นงาน 3 มิติ เปลี่ยนไปทำแบบ 2 มิติ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

 

 Click to See Exhibitor’s Profile
AUTODESK ASIA PTE LTD.
 CC31
 www.synnex.co.th

November 28, 2017