Pre-Register as Group

ลงทะเบียนชมงานแสดงสินค้า / ลงทะเบียนฟังสัมมนา แบบกรุ๊ป

สำหรับบริษัทที่ต้องการจัดส่งพนักงาน เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า AUTOMACH 2018 หรือต้องการลงทะเบียนฟังสัมมนาแบบเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนตามเอกสารด้านล่างนี้ โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และอีเมล์กลับมาที่ seminar@thaiautomach.com หรือที่แฟกซ์หมายเลข 0-2769-8120, 0-2769-8043

Download แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าชมงานและฟังสัมมนาแบบเป็นหมู่คณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา (คุณพนมรุ้ง)
Tel. 02-731-1191-4 ext 309
Mobile 083-584-6677
E-mail seminar@thaiautomach.com

คำแนะนำและเงื่อนไขการลงทะเบียนร่วมงาน AUTOMACH 2018

 1. บัตรร่วมงานทุกประเภทสามารถใช้เข้า Hall งานแสดงสินค้าได้
 2. ลงทะเบียนแบบกลุ่ม สำหรับฝ่าย HR หรือองค์กรขนาดใหญ่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือติดต่อ Customer service: seminar@thaiautomach.com / Tel. 0-2731-1191 to 94 ต่อ 309 ในเวลาทำการ Mon-Fri 8:30-17:30 (ลงทะเบียนได้ทั้งสัมมนาและชมงาน)
 3. การลงทะเบียน VIP Buyers เพื่อร่วม Forum เจรจาธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายที่ท่านสนใจ สงวนสิทธิสำหรับผู้บริหาร ฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้มีส่วนร่วมงานจัดซื้อที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเท่านั้น โดยจะต้องเลือกประเภทสินค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่สนใจ อย่างน้อย 1 ตัวเลือก หลังจากนั้นผู้จัดงานจะทำการจับคู่เจรจาแก่ท่าน พร้อมยืนยันวัน/เวลา การนัดหมายแก่ท่าน กิจกรรมนี้มีคู่เจรจาหลายหน่วยงานสลับหมุนเวียนตลอดทั้งวัน จึงขอความกรุณาท่านรักษาเวลาตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด
 4. การสัมมนาหัวข้อต่าง ๆ เป็นบริการพิเศษจากผู้จัดงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายการเข้าฟัง ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิลำดับแรกแก่ผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้าและมาถึงห้องสัมมนาภายใน 15 นาทีหลังเริ่มบรรยาย และกำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีเหตุจำเป็น
 5. ผู้ลงทะเบียน 1 ท่าน สามารถรับบัตรลงทะเบียนได้ 1 ใบ โดยอ้างอิงจากชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ บัตรเข้าชมงานแต่ละใบแสดงข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการลุ้นรางวัลพิเศษ จึงไม่สามารถโอนหรือใช้ร่วมกันได้
 6. งาน AUTOMACH 2018 เป็นงานประเภทธุรกิจและมีการจัดแสดงเครื่องจักรที่อาจเป็นอันตราย โปรดแต่งกายสุภาพ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาต กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สัตว์เลี้ยง ผู้ต้องสงสัยมิจฉาชีพ ผู้วิกลจริต มีอาการมึนเมา หรือกรณีอื่น ๆ ตามการพิจารณาของผู้จัดงาน
 7. กิจกรรมลุ้นรับรางวัลใหญ่ iPhone X
  a. ผู้มีสิทธิร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงาน AUTOMACH 2018 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 และลงทะเบียนเข้างานอย่างน้อย 1 ครั้งด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม เวลา 8:00-18:00 สำหรับห้องสัมมนา หรือ 10:00-18:00 สำหรับ Hall จัดแสดงสินค้า
  b. จับรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 30 มีนาคม เวลา 16:00 โดยการสุ่มรหัสบนบัตรเข้างาน ประกาศผลบนเวบไซต์ www.thaiautomach.com โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับ และต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองพร้อมแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนได้แก่ อีเมล์แจ้งรางวัล โทรศัพท์ที่มีเบอร์ใช้ลงทะเบียนร่วมงาน บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิระงับการมอบรางวัลหากข้อมูลไม่ถูกต้องกับการลงทะเบียนและจะจับรายชื่อผู้โชคดีท่านต่อไป
  c. กิจกรรมนี้เพื่อสมนาคุณแก่ผู้เข้าร่วมงาน AUTOMACH 2018 อันได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ช่างอุตสาหกรรม ฝ่ายจัดซื้อโรงงาน นักธุรกิจ SMEs และผู้สนใจในเทคโนโลยีด้านการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม หรือระบบอัตโนมัติ เท่านั้น ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิตรวจสอบข้อมูลอาชีพเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของผู้จัดงาน สถานที่ ผู้รับเหมา รวมพันธมิตรการจัดงานไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรม
  d. เงื่อนไขกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นสิทธิและเป็นที่สิ้นสุด
 8. ผู้จัดงานได้กำหนดเงื่อนไขด้านความปลอดภัยตามมาตราฐานทั่วไปและตามกฎเกณฑ์ของเจ้าของสถานที่ ผู้เข้าชมงานและผู้จัดแสดงสินค้าย่อมตระหนักถึงหน้าที่ในการร่วมงานอย่างมีสติ ไม่กระทำการใดอันก่ออันตรายแก่ตนเอง ผู้อื่น หรือทรัพย์สินภายในงาน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดโดยเจตนาหรือความประมาทจากผู้เข้าชมงานหรือผู้แสดงสินค้า

January 30, 2018