AUTOMATION EXPO 2019
News & Activities

AUTOMATION EXPO 2019, The Successor of AUTOMACH 2018

จากความสำเร็จของงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นสำหรับระบบอัตโนมัติ AUTOMACH 2018 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการตื่นตัวและความต้องการระบบอัตโนมัติ (Automation) สำหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งพลวัตที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของภาคการผลิตและซัพพลายเชนทั่วโลก พลิกโฉมการแข่งขันยกระดับการทำงานและการใช้ชีวิตรอบด้าน เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต โลจิสติกส์ ร้านค้าปลีก รวมถึงผู้บริโภคเข้าด้วยกัน สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันและรายได้มวลรวมของประเทศ ภาครัฐจึงได้กำหนดนโยบาย THAILAND 4.0 เพื่อสนับสนุนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับการแข่งขันอันเข้มข้นในตลาดระดับนานาชาติ โดยหนึ่งในนโยบายย่อยที่สำคัญซึ่งสนับสนุนพื้นที่การผลิตที่มีศักยภาพโดดเด่นของประเทศ คือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิการสนับสนุนจาก BOI การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน การเปิดพื้นที่พิเศษ เป็นต้น AUTOMACH  2018 ได้จัดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ EEC โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการเข้าถึงและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมครบวงจร อาทิ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ เซนเซอร์ ระบบ IIoT และ Smart Factory เป็นต้น ตลอดระยะเวลาการจัดงานนั้นได้มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมงานกว่า 3,000 คน จากกว่า 1,000 โรงงานในพื้นที่ EEC และพื้นที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง โดยมีผู้ร่วมออกบูทแสดงสินค้ากว่า 80 บริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติเกิดการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความต้องการและการใช้งานระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ภาพรวมของตลาดมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและมีกลุ่มผู้ผลิตมีความจำเพาะเจาะจงในรายละเอียดมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในปี 2019

Articles

Automation กระดูกสันหลังอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบันมีมูลค่าถึงร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และได้รับการกล่าวถึงอย่างมากจากผู้ประกอบการยานยนต์ทั่วโลก

Articles

มังกรเหล็กผงาด อุตสาหกรรมจีนจากแรงงานสู่ระบบอัตโนมัติ

สาธารณรัฐประชาชนจีน อู่วัฒนธรรมโลก ดินแดนแห่งปรัชญาและอุตสาหกรรม ปัจจุบันจีนครองสัดส่วน GDP โลกสูงถึง 50% แต่หากมองย้อนไปไม่ถึง 20 ปี เมื่อได้ยินคำว่าสินค้า ‘จีนแดง’ หลายคนคงส่ายหน้าไปตาม ๆ กัน แต่วันนี้

Articles

เชื่อมั่น EEC อุตสาหกรรมไทยถึงเวลาโชติช่วงเสียที

Eastern Economic Corridor (EEC) หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ต่อยอดความสำเร็จแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard

Articles

10 เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนด้านออโตเมชัน

สถานการณ์อุตสาหกรรมในปัจจุบันถูกผลักดันด้วยเทคโนโลยีเป็นหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของแรงงานมนุษย์นั้นมีอยู่มาก ความผิดพลาดในกระบวนการผลิตที่มีแรงงานเป็นกำลังหลักนั้นส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง

Articles

‘เทคโนโลยีการผลิต’ ถ้าไม่ลงทุนอาจต้องลงหลุม

การแข่งขันของอุตสาหกรรมสมัยใหม่มีเทคโนโลยีที่ใช้เป็นตัวติดสิน เนื่องจากภาวะการผันผวนของ Demand ในตลาดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ร่วมกับการขาดแคลนแรงงานที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน